"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bildiri ve etkinlikler (Conference talks)

Taşkın, Z. (2021). Büyük veri çağında araştırma verilerinin yönetimi (Research data management in the age of big data). ODTÜ Kütüphanesi webinarları (METU Library webinars). 25 Kasım 2021.

Taşkın, Z. (2021). Açık bilim ve eşitlik: TÜBİTAK’taki gelişmeler (Open science and equity: News from TUBITAK). Açık Erişim Haftası etkinliği (Open Access Week). 26 Ekim 2021 (Webinar)

Taşkın, Z., Taşkın, A., Doğan, G. & Kulczycki, E. (2021). Editorial board member and prolific author status positively shorten publication time. 18th International Conference on Scientometrics & Informetrics (ISSI2021). In Proceedings (pp. 1081-1090). (pdf)(proceedings)

Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z. & Krawczyk, F. (2021). Do impact-factor journals make blacklisted journals visible? A systematic citation study. 18th International Conference on Scientometrics & Informetrics (ISSI2021). In Proceedings (pp. 615-620). (pdf)(proceedings)

Taşkın, Z. (2021). Akademide ölçme saplantısı (measuring obsession in academia). 23rd June 2021. (Video)

Taşkın, Z. (2021). Science and (semi)peripheries seminar series (5th seminar): “Paying inattention: The art of ignoring others’ work among Russian social scientists”. Adam Mickiewicz University in Poznan, Scholarly Communication Research Group. Seminar by Mikhail Sokolov: Video / Co-presentation by Zehra Taşkın: Video. Whole seminar: https://www.youtube.com/watch?v=V7t4QJ0sePI

Taşkın, Z. (2021). Spotlight on Science in Poland. Webinar organized by Polonium Foundation and Polish National Agency for Scientific Exchange (NAWA). (video of the presentation)(whole webinar)

Taşkın, Z. (2020). Kimi, neden, nasıl ölçüyoruz?: Akademide ölçme saplantısı ve getirdikleri (How do we measure who, why, and how?: Measuring obsession in academia and its consequences). ÜNAK2020, 1-2 Ekim 2020. Çağrılı konuşmacı (keynote speech). (video)(ppt)

Taşkın, Z. (2020). DORA Community Call: Recognizing multilingual scholarly outputs in academic assessment (Webinar). 13 August 2020. Blogpost (Turkish): http://zehrataskin.com/index.php/2020/08/13/bilimin-degerlendirilmesinde-cok-dillilik-uzerine/

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2020). Arts and Humanities and the others: Why can’t we measure arts and humanities. International Conference on ICT enhanced Social Sciences and Humanities 2020 (ICTeSSH 2020) Virtual Meeting, June 29-July 1, 2020. (author copy)(ppt)

Taşkın, Z. (2020). Akademik sahtecilik ve yağmacı yayıncılık (academic scam and predatory publishing). TED Üniversitesi Online Eğitim Semineri. (ppt)

Taşkın, Z. (2019). Classifying citation contexts with text categorization methods. Text Mining for Science and Technology Studies, organized by DZHW and Humboldt University. 21-22 November 2019. Humboldt University, Berlin. (ppt)

Taşkın, Z. (2019, 17 Ekim). Bilimsel üretimde doğru kararlar verme (Making the rights decisions in scientific production). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Perşembe Kahveleri. H.Ü. Teknokent 1. Ar-Ge Konferans Salonu (ppt)

Taşkın, Z. (2019, 19 Haziran). Akademik sahtecilik ve yağmacı yayıncılık (Academic scam and predatory publishing). Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu (ppt)

Taşkın, Z. (2019, 29 Mayıs). Akademik sahtecilik ve yağmacı yayıncılık (Academic scam and predatory publishing). Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Hasan Telatar Konferans Salonu (ppt)

Taşkın, Z. (2019, 17 Mayıs). Akademinin kara deliği: Yağmacı dergiler (Black hole of Academia: Predatory journals). ODTÜ Pizza Semineri, 17 Mayıs 2019, ODTÜ İİBF Çobanoğlu Salonu (ppt)

Taşkın, Z. (2019, 9 Mayıs). Yağmacı yayıncılık (Predatory publishing). Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu, Ankara.

Taşkın, Z. (2019, 7 Mayıs). Yeni nesil araştırma değerlendirme yöntemleri (Next-generation research evaluation methods). Akademik Yayıncılık Semineri II, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye Şeref Salonu (ppt)

Taşkın, Z. (2019, 4 Nisan). Akademik dergiler ve yayıncılık ilkeleri (Scholarly journals and publishing principles). Akademik Yayıncılık Semineri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye Şeref Salonu (ppt)

Taşkın, Z. (2019, 28 Mart). Açık erişim ve açık lisanslar (Open access and open licenses). 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Uşak Üniversitesi (ppt)

Taşkın, Z. (2019, 3 Ocak). Bilimsel dergi yayıncılığı ilkeleri (Principles of scholarly academic publishing). Bilimsel Makale Yazım ve Dergi Yayıncılığı Paneli (Scientific Writing and Publishing Panel), 3 Ocak 2019, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (ppt)

Doğan, G. & Taşkın, Z (2018, 6 Aralık). Dergi yayıncılığında açık lisans kullanımı (Using open licenses for journal publishing). Creative Commons Turkey Webinar (ppt)(video)

Taşkın, Z. (2018). Yaşam araştırmalarının kökeni: Bir bibliyometrik yaklaşım (Origins of life research: A bibliometric study). 2. ODTÜ Astrobiyoloji Konferansı, 17 Kasım 2018, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi (ppt)

Doğan, G., Taşkın, Z. & Al, U. (2018). Uluslararası üniversite sıralama sistemlerinin değerlendirilmesi ulusal çalıştayı (National workshop on evaluating international university rankings) – Üniversite isimlerinin standardizasyon sorunu (Standardization problems of university names). 5 Kasım 2018, Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Konferans Salonu (ppt)(video)

Taşkın, Z. (2018). Yeni nesil araştırma/cı performans değerlendirmelerine neden ihtiyacımız var? (Why we need next generation research/er evaluations?). 22-23 Ekim 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi (ppt)

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2018). Araştırma verilerinin yönetimi ve Türkiye’de durum (Research data management and current situation in Turkey). Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı, 11 Eylül 2018, Boğaziçi Üniversitesi (ppt)

Doğan, G. & Taşkın, Z. (2018). Araştırma verilerinin yönetimi ve Türkiye’de durum (Research data management and current situation in Turkey). Açık Bilim Zirvesi, 10 Eylül 2018, Sabancı Müzesi (ppt)

Akçomak, S., Doğan, G. & Taşkın, Z. (2018). Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: Geleceğin politikası nasıl olacak? (The evolution of science, industry, technology and innovation policies: What will be the policy of the future?). STS Turkey 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, 10-11 Eylül 2018, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Bildiri Özetleri Kitapçığı içinde (ss. 3-7) (ppt)(full text)

Al, U. & Taşkın, Z. (2018). Impact assessment studies of LIFE Project. The 10th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2018), 22-25 Mayıs 2018, Hanya, Girit, Yunanistan (ppt)(abstract)

Taşkın, Z. (2018). Yeni nesil çocuklar ve yeni nesil kütüphane uygulamaları (New generation children and new generation library applications). 54. Kütüphane Haftası, Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi. 26 Mart – 1 Nisan 2018.

Doğan, G. & Taşkın, Z. (2018). Herkes için Kütüphane Projesi etki değerlendirme çalışmaları (Libraries for Everyone Project: Impact assessment studies). 54. Kütüphane Haftası, Goethe Enstitüsü. 26 Mart – 1 Nisan 2018 (ppt)

Al, U., Doğan, G., Taşkın, Z. & Şencan, İ. (2018). Sahtelikleri anlamak mümkün mü? (Is it possible to understand academic scam?). Bilimsel iletişimde sahtelikler ve ötesi (scams of scholarly communication). Akademik Bilişim 2018. 31 Ocak – 2 Şubat 2018, Karabük Üniversitesi (ppt)

Aydinoğlu, A.U., Doğan, G. & Taşkın, Z. (2017). Araştırma verilerinin yönetimi eğitim programı (Research data management training program). TÜBİTAK ULAKBİM, 26-27 Eylül 2017. Video training: https://www.youtube.com/watch?v=d3CMODe1ZH4&list=PLRofGbhRbm7gMLhqNT4eVPqdPx35xC6pw 

Taşkın, Z. (2017). Araştırma veri yönetimi ve Türkiye (Research data management and Turkey). 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve OpenAIRE Çalıştayı, 24-26 Ekim 2017, Konak, İzmir (ppt) Video: https://www.youtube.com/watch?v=-ecDljUMlAk

Taşkın, Z. (2017). Atıfların otomatik kategorizasyonu için örnek uygulama (An example for automated categorization of citations). Atıfların Değerlendirilmesinde Nicel ve Nitel Yaklaşımlar Çalıştayı (Workshop on Quantitative and Qualitative Approaches for Citation Evaluation). 11 Eylül 2017, Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu. (ppt) Video: https://www.youtube.com/watch?v=dvJvIzcOWb4

Doğan, G., Zhu, J. & Taşkın, Z. (2017). Web keşif araçlarının Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kullanımı üzerine bir değerlendirme (Evaluation of the usage of web discovery services in university libraries in Turkey). ÜNAK 2017, 12-14 Ekim 2017, Atılım Üniversitesi, Ankara (ppt)

Taşkın, Z., Al, U. & Sezen, U. (2017). First stage of an automated content-based citation analysis study: Detection of citation sentences. STI 2017 Conference, 6-8 September 2017, ESIEE, Paris, France (ppt)(full text)

Al, U., Öz, S. & Taşkın, Z. (2016). Opportunities of collaboration with public libraries on government and governance. IFLA World Library and Information Congress and 82nd IFLA General Conference and Assembly, 13-19 August 2016, Columbus, OH, The USA (ppt)(full text)

Taşkın, Z. (2016). Türk Kütüphaneciliği’nin Atıf Dizinleri Macerası (Adventure of Turkish Librarianship across Citation Indexes). Forum: Türk Kütüphaneciliği’nde Yeni Bir Dönemeç, 15 Nisan 2016, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yüzüncü Yıl Salonu (prezi)

Al, U. & Taşkın, Z. (2014). Relationship between economic development and intellectual production. In Proceedings of 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics &15th COLLNET Meeting 2014 (pp. 539-548). Ilmenau: Technische Universität Ilmenau (ppt)(full text)

Dalkıran, Ö., Aker, İ., Öztemiz, S., Taşkın, Z. & Tunç, S.K. (2014). Usability testing of digital libraries: the experience of ePrints. In Procedia: Social and Behavioral Sciences (pp. 535-543). 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2013). September 5-9, 2013, Prag, Czech Republic (author copy)

Taşkın, Z. (2014). Türk kütüphanecilik literatüründe yazar adı karmaşası (Author name confusion in Turkish librarianship literature). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye (full text)(ppt)

Doğan, S. C., Doğan, G. &Taşkın, Z. (2014). Türkiye kütüphanecilik ve bilgibilim literatüründe ortak yazarlık üzerine bir çalışma (A study on co-authorship in library and information science in Turkey). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye (ppt)

Taşkın, Z. & Al, U. (2014). Designing an affiliation extractor for Turkish universities through finite state graphs. Nooj 2014 International Conference, June 3-5 2014, University of Sassari, Italy (ppt)

Akça, S., Taşkın, Z. & Berac, M. (2014). Comparison of digital archives from the point of sustainability. Bobcatsss2014. January 29-31, 2014. In Bobcatsss2014 Proceedings (pp. 180-187) (full text

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2014). Evaluation of scientific disciplines for Turkey: a citation analysis study. 4th International Symposium on Information Management in the Changing World. September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. In Challenges of Information Management Beyond the Cloud Communications in Computer and Information Science (pp. 148-155). Berlin: Springer (full text)(ppt)

Taşkın, Z., Doğan, G. & Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. The European Conference on Information Literacy 2013 (ECIL 2013). October 22-25, 2013, İstanbul, Turkey. In Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice – Communications in Computer and Information Science (pp. 54-60). Switzerland: Springer (full text)(ppt)

Taşkın, Z. & Al, U. (2013). Institutional name confusion on citation indexes: the example of the names of Turkish hospitals. In Procedia – Social and Behavioral Sciences (pp. 544-550). Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest, Hungary, August 30 – September 3, 2012. Hungary: Elsevier BV (full text)(ppt)

Al, U., Taşkın, Z. & Düzyol, G. (2012). Use of social network analysis in bibliometric researches. BOBCATSSS 2012. January 23-25, 2012, Amsterdam. Bobcatsss2012: In Information on E-Motion pp: 40-44. , Bad Honnef: BOCK + HERCHEN Verlag (full text)(ppt)

Düzyol, G., Akın, S. & Taşkın, Z. (2012). E-learning and an adutainment tool Xtranormal. BOBCATSSS 2012. January 23-25, 2012, Amsterdam. Bobcatsss2012: In Information on E-Motion pp: 108-110. Bad Honnef: BOCK + HERCHEN Verlag (full text)

Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. & Düzyol, G. (2011). Collaboration of Turkish scholars: Local or global?. CollNet2011. September 20-23, 2011, İstanbul, In Proceedings pp. 522-532 (full text)(ppt)

Taşkın, Z., Düzyol, G. & Tonta, Y. (2011). Citation analysis of world biomedical literature (1990-2010). 3rd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML 2011). May 24-27, 2011, Athens, Greece (abstract)

Taşkın, Z. (2010). Türk alışveriş siteleri üyelik formlarında etkileşim tasarımı: Hepsiburada, Idefix ve Gittigidiyor örneği (Interaction design on Turkish shopping web-sites: the example of Hepsiburada, Idefix and Gittigidiyor). ÜNAK’10 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri. October 7-9, 2010, Samsun, Turkey (full text)

Taşkın, Z. (2010). Bilgi yönetiminde standartlaşma ve MARC-XML çözümü (Standardization for information management and MARC-XML solution). ÜNAK’10 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri. October 7-9, 2010, Samsun, Turkey (full text)(ppt)

Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish scholars to earthquake literature: the impact of the Marmara earthquake. 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (2nd International Symposium on Information Management in the Changing World). October 22-24, 2010, Ankara. In Communications in Computer and Information Science (CCIS) pp. 222-230 (full text)(ppt)

Düzyol, G., Taşkın, Z. & Tonta, Y. (2010). Mapping the intellectual structure of open access field through co-citation analysis.  IFLA Satellite Pre-Conference. August 6-8, 2010, Crete, Greece (full text)(ppt)

Kesen, S., Şenol, C. & Yanar, Z. (2007). Google Scholar ve Scirus arama motorlarında Türkçe anahtar sözcüklerle yapılan taramalar üzerine bir değerlendirme (An evaluation of Google Scholar and Scirus search engines using Turkish search queries). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (Symposium on Information Management in the Changing World). October 24-26, 2007, Ankara, Turkey. In Bildiriler pp. 92-98. En iyi öğrenci bildirisi birincilik ödülü – Winner of the Best Student Paper Award, First Place (full text)(ppt)

Yanar, Z. (2007). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü eğitim programının değerlendirilmesi (Evaluation of the curriculum of the Department of Information Management of Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (Symposium on Information Management in the Changing World). October 24-26, 2007, Ankara, Turkey. In Bildiriler pp. 173-178 (En iyi öğrenci bildirisi üçüncülük ödülü – Winner of the Best Student Paper Award, Third Place) (full text)(ppt)