"Enter"a basıp içeriğe geçin

Projeler (Projects)

Taşkın, Z. (2022-2024). Türkçe bilimsel literatür için sürdürülebilir açık atıf verisi (Sustainable open citations for scientific literature in Turkish). TÜBİTAK 2218 doktora sonrası araştırma bursu (TUBITAK 2218 postdoctoral fellowship). (PI)

Taşkın, Z. (2019-2021). Creating a content-based citation analysis system for English and Polish. ULAM Program. Project accepted by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). (PI)

Al, U. (PI), Doğan, G. & Taşkın, Z. (2018). Uluslararası üniversite sıralama sistemlerinin değerlendirilmesi (Evaluation of international university ranking systems), Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No. SBB-2016-11378 / Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Desteği (Outstanding Successful Young Scientist Grant), 2016-2018 (Araştırmacı – Researcher)(pdf)

Earth-Life Science Institute Origins Network (ELSI-EON) Seed Grant (2016-2018) – Araştırmacı (Researcher).

Herkes için Kütüphane Projesi (Libraries for Everyone), Etki Değerlendirme Uzmanı (Impact Assessment Expert) – http://www.herkesicinkutuphane.org/

Al, U. (PI) (2015-2018). Türkçe atıflar için içerik tabanlı atıf analizi modeli tasarımı (Designing content based citation analysis model for Turkish citations). (Proje No: SOBAG 115K440). The project is based on Ms. Taşkın’s PhD dissertation (pdf)

Al, U. (PI), Sezen, U. & Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi (The evaluation of scientific publications of Turkey using social network analysis method). (Proje No: SOBAG 110K044). Bursiyer (Scholarship holder), Ekim 2010 – Nisan 2012 (pdf).