"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kitap içi bölümler (Chapters in books)

Taşkın, Z. Current Research Evaluation Topics in Social Sciences. In Tim Engels & Emanuel Kulczycki (Eds.) Handbook on Research Assessment in Social Sciences. Edward Elgar Publishing. (will be published in Spring 2022). (Author copy).

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2020). Bir tuhaf savaş: Açık bilim ve yağmacı dergiler (A weird war: Open science and predatory journals). In Meraklısına Bilim (Defne Üçer Şaylan Eds.). İstanbul: Doğan Kitap. ISBN: 978-605-09-7040-1 (full text)

Taşkın, Z. Kütüphanecilik ve bilgibilim araştırmalarının alt konu alanlarına dağılımı ve alt alanların atıf potansiyelleri üzerine bir araştırma (Research on the distribution of library and information science research into sub-subject areas and citation potentials of sub-domains). Under Review. (pre-print)

Kurbanoğlu, S. & Taşkın, Z. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrenci profili: 2011-2012 akademik yılı (Student profile of Hacettepe University Department of Information Management: 2011-2012). In Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan (pp. 49-64). Ankara: Hacettepe Üniversitesi (full text)

Düzyol, G., Taşkın, Z. & Tonta, Y. (2010). Mapping the intellectual structure of open access field through co-citation analysis.  In Open Access to STM Information pp. 177-186. Piraeus: DeGruyter Saur (full text)