"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hakkımda

Zehra Taşkın, Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda (Polonya) ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, bibliyometri, veri görselleştirmesi, araştırma verilerinin yönetimi, bilimsel iletişim ve sosyal ağ analizi gibi konular oluşturmaktadır. Taşkın’ın yüksek lisans tezi atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardizasyon sorununa makine öğrenmesi temelli bir çözüm önerisi sunmuş, doktora tezi ise tüm atıfların eşit değerde olmadığı hipotezinden hareketle içerik tabanlı bir atıf analizi modeli ortaya koymuştur. Taşkın’ın çalışmaları bilgibilim alanının önemli dergilerinden Journal of Informetrics ve Scientometrics gibi dergilerde yer bulmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası literatürde yer alan pek çok çalışmasının yanında popüler bilim dergilerinde bilimsel iletişim üzerine yazdığı yazılar da bulunmaktadır. 2013-2019 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisi editörler kurulunda görev yapan Taşkın halen çeşitli bilimsel dergilerin hakem kurullarında görev yapmaktadır. Taşkın ayrıca ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde görev almaktadır. Yöneticisi olduğu ve NAWA Poland tarafından desteklenen “İngilizce ve Lehçe için içerik tabanlı atıf analizi sistemi tasarımı” başlıklı proje 2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar devam edecektir. Bununla birlikte NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü tarafından fonlanan araştırmalarda bulunmuş, ayrıca TÜBİTAK projelerinde ve Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen Herkes için Kütüphane projesinde aktif rol almıştır.

About

Zehra Taşkın is a visiting professor at Adam Mickiewicz University, Scholarly Communication Research Group (Poland). Her main research interests are research/er performance evaluations, bibliometrics, data visualization, research data management, scholarly communication, and social network analysis. Taşkın’s M.A. thesis proposed a solution to the problem of standardization of university affiliations in the citation indexes, and she designed a content-based citation analysis model for the Turkish Language with her doctoral dissertation. Taşkın’s works have been published in prestigious journals in information science such as Journal of Informetrics and Scientometrics. In addition to many studies in the national and international literature, she has written papers on scholarly communication in popular science journals. She worked for the editorial board of the Turkish Librarianship journal between 2013-2019. She serves on the peer-reviewer boards of various national and international journals. Taşkın has been involved in various national and international projects. She is the PI of the project entitled “Creating content-based citation analysis system for English and Polish”, which is funded by the Polish National Agency for Scientific Exchange (2019-2021). Also, she worked on projects funded by NASA Astrobiology Institute and Tokyo Institute of Technology, Earth-Life Science Institute. She also played active roles in TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) projects and the Libraries for Everyone project, which is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation.