"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hakkımda

Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Taşkın, 1 Kasım 2019-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yürütücüsü olduğu ve Polonya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “İngilizce ve Lehçe için içerik tabanlı atıf analizi sistemi” başlıklı projesini tamamlamak üzere ziyaretçi öğretim üyesi olarak Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda (Poznań, Polonya) görev yapacaktır. Temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, bibliyometri, veri görselleştirmesi, araştırma verilerinin yönetimi, bilimsel iletişim ve sosyal ağ analizi gibi konular oluşturmaktadır. Taşkın’ın yüksek lisans tezi atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardizasyon sorununa makine öğrenmesi temelli bir çözüm önerisi sunmuş, doktora tezi ise tüm atıfların eşit değerde olmadığı hipotezinden hareketle içerik tabanlı bir atıf analizi modeli ortaya koymuştur. Taşkın’ın çalışmaları bilgibilim alanının önemli dergilerinden Scientometrics, Online Information Review ve Library Hi-Tech gibi dergilerde yer bulmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası literatürde yer alan pek çok çalışmasının yanında popüler bilim dergilerinde bilimsel iletişim üzerine yazdığı yazılar da bulunmaktadır. 2013-2019 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisi editörler kurulunda görev yapan Taşkın halen, Scientometrics, JOLIS, IEEE Access, Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası gibi dergilerin hakem kurullarında görev yapmaktadır. Taşkın ayrıca ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde görev almaktadır. Bu bağlamda NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü tarafından fonlanan araştırmalarda bulunmuş, ayrıca TÜBİTAK projelerinde ve Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen Herkes için Kütüphane projesinde aktif rol almıştır.

About

Zehra Taşkın is a faculty member at Hacettepe University, Department of Information Management (iSchool). From November 1, 2019, to October 31, 2021, she is the visiting professor at Adam Mickiewicz University Scholarly Communication Research Group to conduct the project entitled “Creating content-based citation analysis system for English and Polish” which is supported by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). She is the PI of the project. Her main research interests are research/er performance evaluations, bibliometrics, data visualization, research data management, scholarly communication and social network analyses. Taşkın’s MA thesis proposed a solution to the problem of standardization of university affiliations in the citation indexes, and she designed a content-based citation analysis model for the Turkish Language with her doctoral dissertation. Taşkın’s works have been published in prestigious journals in information science such as Scientometrics, Online Information Review and Library Hi-Tech. In addition to many studies in the national and international literature, she has written papers on scholarly communication in popular science journals. She worked within the editorial board of the Turkish Librarianship journal between 2013-2019. She also serves on the peer-reviewer boards of journals such as Scientometrics, JOLIS, IEEE Access, Turkish Librarianship and Information World. Taşkın also involved in various national and international projects. In this context, she worked for researches funded by NASA Astrobiology Institute and Tokyo Institute of Technology, Earth-Life Science Institute. She also played the active roles in TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) projects and the Libraries for Everyone project which is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation.